Húsvéti liturgiák rendje 2023

Közeledik a Húsvét, kereszténységünk legnagyobb ünnepe. Már most tegyük szabaddá Nagycsütörtök, Nagypéntek és Nagyszombat estéjét, hogy a föltámadt Jézus nekünk is föltámadást tudjon hozni bűneinkből.

NAGYCSÜTÖRTÖK (április 6.)

07.30 Lamentáció (Fr. Kamill)

18.00 SZENTMISE, lábmosás, oltárfosztás, búcsúbeszéd szertartása (P. Lóránt)

22.00-ig Virrasztás

 

NAGYPÉNTEK (április 7.)

07.30 Lamentáció (Fr. Kamill)

12.15 Napközi imaóra (Fr. Kamill)

15.00 Keresztút (Fr. Kamill)

18.00 URUNK SZENVEDÉSÉNEK LITURGIÁJA (P. Áron) - Szentsír a gyóntatóudvaron

21.00 Kompletórium (Fr. Kamill)

22.00-ig Virrasztás

 

NAGYSZOMBAT (április 8.)

07.30 Lamentáció (Fr. Kamill)

12.15 Napközi imaóra (Fr. Kamill)

17.00 Vesperás (P. Lóránt)

20.00 HÚSVÉT VIGILIÁJA (P. Julián) - A szertartás a templom előtt kezdődik

 

HÚSVÉTVASÁRNAP (április 9.)

09.00 Szentmise, ételszentelés (P. Áron)

10.45 KÖRMENET, ÜNNEPI SZENTMISE (P. Julián)

18.30 Vesperás

 

HÚSVÉTHÉTFŐ (április 10.)

07.30 Laudes

09.00 Szentmise (P. Julián)

10.30 Litánia (P. Áron)

11.00 Szentmise (P. Áron)

18.30 Vesperás

 

JULIÁN ATYA ELMÉLKEDÉSEI
a templomban: nagycsütörtökön 16.00-kor, nagypénteken és nagyszombaton 10.00-kor és 16.00-kor

 

GYÓNÁSI LEHETŐSÉG

Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn
a szentmisék előtt fél órával