Parkovanie

V období od Veľkej noci do 15. októbra, ako aj v dňoch významnejších pútnických sviatkov pre veľký počet návštevníkov platí organizované parkovanie, poplatky pre osobné automobily: 500 Ft, pre mikrobusy 1000 Ft, pre autobusy 2000 Ft.

Starší a chorí pútnici môžu autom vyjsť až k recepčnej budove alebo k Pútnickému domu, vozidlo však musia ich pomocníci odstaviť na veľkom parkovisku. Počas hlavných pútí treba dbať aj na zvýšené bezpečnostné opatrenia.

Vo všedných dňoch

Parkovanie je zabezpečené pre autobusy na autobusovom parkovisku pred recepčnou budovou, pre osobné vozidlá na štrkovom parkovisku pred recepčnou budovou.

Parkovacie miesta pri Pútnickom dome

Parkovacie miesta pri Pútnickom dome môžu používať osoby ubytovaní na pútnickom mieste, pre ktorých sa vystaví osobitná vstupná karta. Na tomto mieste môžu parkovať aj autobusy pútnických skupín ubytovaných na pútnickom mieste.

Bezbariérové parkovanie

V prípade preukázanej oprávnenosti možno použiť bezbariérové parkovisko pri Pútnickom dome.

Prosíme Vás, aby ste v každom prípade akceptovali inštrukcie a opatrenia personálu parkoviska.